Výsledek hledání pro výraz
Zobrazit ceny včetně daně
Koruna česká
Čeština
Katalog zboží
  Menu Zavřít

  Reklamace a vrácení zboží

  Jak postupovat při reklamaci nákupu nebo zboží v internetovém obchodě BalonkyPraha.cz

  Petr Čermák
  IČ:71862013
  DIČ:CZ8602250404

  I. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

  1.1. Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží) dle § 1829, odst. 1, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Vracet nelze zboží u něhož to zákon vylučuje. Jedná se zejména o dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu, o dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele a zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, o dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, poruší li spotřebitel jejich originální obal, o dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

  1.2. Pokud chce spotřebitel od smlouvy odstoupit, doporučujeme zvolit písemnou formu, například odesláním dopisu na adresu prodávajícího ve znění: "Chci odstoupit od smlouvy ze dne ....., číslo objednávky .... a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte číslo účtu). Datum a podpis". Zboží zasílané zpět doporučujeme spotřebiteli zejména dobře zabalit a pojistit. Zboží nelze zaslat na dobírku - takto zaslané zboží prodávající nepřijímá. Prodávající vrátí spotřebiteli vynaložené finanční částky kromě skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (dopravné a balné i kdyby nebylo účtováno) nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

  1.3. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout zboží zaslané na dobírku.

  1.4. Adresa pro vrácení zboží: BalonkyPraha.cz, U Libeňského pivovaru 18, 180 00, Praha 8. Tel.: 774 008 656, e-mail info@balonkypraha.cz

  II. ZÁRUKA

  2.1. Záruku na prodávané zboží poskytuje prodávající dle obecně závazných právních předpisů. Pokud u zboží není přiložen záruční list, plní jeho funkci dodací list nebo prodejní doklad. Zboží se vrací se vším doplňkovým příslušenstvím, které bylo součástí originálního balení. Zákazník spolu s vráceným zbožím poskytne vyjádření a důvod reklamování zboží.

  2.2. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením nebo opotřebením, špatným skladováním nebo škodami způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací s výrobkem.

  2.3. Záruka se nevztahuje na výrobky s odstranění pečetí výrobce, případně mechanicky poškozené. Prodávající má rovněž právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelně neoprávněné manipulace se zbožím, které je v rozporu se záručním listem.

  2.4. Místem uplatnění reklamace je sídlo provozovny prodávajícího, uveřejněné na internetových stránkách balonkypraha.cz.

  2.5. Případné reklamace vyřídíme k vaší spokojenosti individuální dohodou s vámi a v souladu s platným právním řádem, nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace.

  V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

  • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží , není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
  • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,
  • jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

  2.6. Prodávají si v případě vrácení zboží kupujícím vymezuje právo nepřijmout zboží zaslané na dobírku.